درباره ما

درباره ما ۱۳۹۶-۶-۵ ۱۲:۲۲:۴۶ +۰۰:۰۰

شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران

تاریخچه و معرفی شرکت

در سال ۱۳۸۰در راستای فعالیت های شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران یک شرکت تابعه تحت عنوان شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران تاسیس و رسالت مدیریت فعالیت های تخصصی عمرانی در حوزه پروژه های تکلیفی سازمان تامین اجتماعی به این شرکت واگذار شد.

سال ها فعالیت مستمر تخصصی و مشارکت در امر سازندگی ، شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران را به بزرگترین سازنده فضای درمانی  – اداری – در خاورمیانه تبدیل نموده است.این شرکت در حال حاضر با سرمایه انسانی توانمند ، مجرب و متخصص در امر فضاهای تخصصی منطبق با نیازهای سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور قادر به راهبری و نظارت طرح های عمرانی در چارچوب استانداردهای بین المللی میباشد.

خلاصه وضعیت پروژه ها

این شرکت طی سال ها مجاهدت در عرصه سازندگی توانسته است درحدود ۴ میلیون مترمربع از طرح های عمرانی ملی را در حوزه های تخصصی در غالب ۷۳۰ پروژه احداث نمایند.این طرح ها مشتمل بر ۱۱۹ بیمارستان ، ۱۴۰ پلی کلینیک و درمانگاه و بیش از ۴۷۰ پروژه اداری ، تجاری و مسکونی در سراسر ایران می باشد.