فراخوان

فـراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مهندسان مشاور(نوبت دوم)

توسط | ۱۳۹۸-۴-۳۱ ۱۶:۴۹:۴۴ +۰۰:۰۰ تیر ۹ام, ۱۳۹۸|فراخوان|

فـراخوان شناسايي و ارزيابي كيفي مهندسان مشاور(نوبت دوم) شركت مديريت طرح و اجراء خانه سازي ايران (متعلق به سازمان تأمين اجتماعي) در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي اقدام به شناسايي و ارزيابي كيفي مهندسان مشاور فعال و ذيصلاح داراي گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره در پايه‌هاي 1، 2 و 3 در رشته ژئوتكنيك، جهت انجام

فـراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مهندسان مشاور(نوبت اول)

توسط | ۱۳۹۸-۴-۳۱ ۱۶:۵۰:۲۵ +۰۰:۰۰ تیر ۲ام, ۱۳۹۸|فراخوان|

  فـراخوان شناسايي و ارزيابي كيفي مهندسان مشاور(نوبت اول) شركت مديريت طرح و اجراء خانه سازي ايران (متعلق به سازمان تأمين اجتماعي) در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي اقدام به شناسايي و ارزيابي كيفي مهندسان مشاور فعال و ذيصلاح داراي گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره در پايه‌هاي 1، 2 و 3 در رشته ژئوتكنيك، جهت

فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی محصولات ساختمانی در بخش ابنیه ، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

توسط | ۱۳۹۸-۳-۱۹ ۱۶:۳۰:۲۵ +۰۰:۰۰ خرداد ۱۹ام, ۱۳۹۸|اخبار, فراخوان|

بسمه تعالی شرکت مدیریت طرح و اجراء خانه سازی ایران (متعلق به سازمان تأمین اجتماعی) در نظر دارد از طریق این فراخوان با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص رونق تولید و همچنین پیرو دستورالعمل های سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر حمایت و استفاده از تولیدات داخلی ، بدینوسیله نسبت به شناسایی و

فراخوان نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی چالوس در استان مازندران

توسط | ۱۳۹۸-۳-۲۵ ۱۰:۵۱:۵۳ +۰۰:۰۰ خرداد ۱۹ام, ۱۳۹۸|فراخوان|

فـراخوان آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی (نوبت دوم) شركت مديريت طرح و اجراء خانه سازي ايران (متعلق به سازمان تأمين اجتماعي) در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي(دو مرحله ای)، اقدام به شناسايي و ارزیابی کیفی پيمانكاران ذيصلاح جهت اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه زير نمايد. شماره فراخوان عنوان پروژه برآورد براساس فهرست ‌بهاي

فراخوان نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی بهارستان در استان تهران

توسط | ۱۳۹۸-۳-۱۵ ۱۰:۰۹:۰۴ +۰۰:۰۰ خرداد ۱۵ام, ۱۳۹۸|فراخوان|

فـراخوان آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی (نوبت دوم) شركت مديريت طرح و اجراء خانه سازي ايران (متعلق به سازمان تأمين اجتماعي) در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي(دو مرحله ای)، اقدام به شناسايي و ارزیابی کیفی پيمانكاران ذيصلاح جهت اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه زير نمايد. شماره فراخوان عنوان پروژه برآورد براساس فهرست ‌بهاي

مناقصه نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی  پروژه شعبه تأمین اجتماعی ملارد در استان البرز(رتبه ۴ ابنیه و ۴ تأسیسات )

توسط | ۱۳۹۸-۳-۱۵ ۰۹:۵۷:۳۸ +۰۰:۰۰ خرداد ۱۵ام, ۱۳۹۸|فراخوان|

فـراخوان آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی (نوبت دوم) شركت مديريت طرح و اجراء خانه سازي ايران (متعلق به سازمان تأمين اجتماعي) در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي(دو مرحله ای)، اقدام به شناسايي و ارزیابی کیفی پيمانكاران ذيصلاح جهت اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه زير نمايد. شماره فراخوان عنوان پروژه برآورد براساس فهرست ‌بهاي

مناقصه نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی بهارستان در استان تهران

توسط | ۱۳۹۸-۳-۸ ۱۰:۱۲:۰۶ +۰۰:۰۰ خرداد ۸ام, ۱۳۹۸|فراخوان|

بسمه تعالي فـراخوان آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی (نوبت دوم) شركت مديريت طرح و اجراء خانه سازي ايران (متعلق به سازمان تأمين اجتماعي) در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي(دو مرحله ای)، اقدام به شناسايي و ارزیابی کیفی پيمانكاران ذيصلاح جهت اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه زير نمايد. شماره فراخوان عنوان پروژه برآورد براساس

مناقصه نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی  پروژه شعبه تأمین اجتماعی ملارد در استان البرز

توسط | ۱۳۹۸-۳-۸ ۱۰:۰۲:۰۵ +۰۰:۰۰ خرداد ۸ام, ۱۳۹۸|فراخوان|

بسمه تعالي فـراخوان آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی (نوبت اول) شركت مديريت طرح و اجراء خانه سازي ايران (متعلق به سازمان تأمين اجتماعي) در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي(دو مرحله ای)، اقدام به شناسايي و ارزیابی کیفی پيمانكاران ذيصلاح جهت اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه زير نمايد. شماره فراخوان عنوان پروژه برآورد براساس

مناقصه نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی چالوس در استان مازندران

توسط | ۱۳۹۸-۳-۵ ۱۴:۳۸:۳۱ +۰۰:۰۰ خرداد ۵ام, ۱۳۹۸|فراخوان|

فـراخوان آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی (نوبت اول) شركت مديريت طرح و اجراء خانه سازي ايران (متعلق به سازمان تأمين اجتماعي) در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي(دو مرحله ای)، اقدام به شناسايي و ارزیابی کیفی پيمانكاران ذيصلاح جهت اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه زير نمايد. شماره فراخوان عنوان پروژه برآورد براساس فهرست ‌بهاي

مناقصه نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی پروژه دیوارکشی زمین بیمارستان ۶۴ تختخوابی تأمین اجتماعی مهاباد در استان آذربایجان غربی(

توسط | ۱۳۹۸-۳-۴ ۱۰:۴۹:۵۴ +۰۰:۰۰ خرداد ۴ام, ۱۳۹۸|فراخوان|

فـراخوان آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی (نوبت دوم) شركت مديريت طرح و اجراء خانه سازي ايران (متعلق به سازمان تأمين اجتماعي) در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي(دو مرحله ای)، اقدام به شناسايي و ارزیابی کیفی پيمانكاران ذيصلاح جهت اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه زير نمايد. شماره فراخوان عنوان پروژه برآورد براساس فهرست ‌بهاي