پروژه های در حال اجرا

درمانگاه تامین اجتماعی جم

توسط | ۱۳۹۸-۵-۹ ۰۹:۳۲:۰۹ +۰۰:۰۰ فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۸|پروژه های در حال اجرا|

مساحت زمین :4552 مترمربع زیربنا : 1636 مترمربع تعداد طبقات : 2 نما :  سنگ تراورتن سفيد - تراورتن شكلاتي سیستم سرمایش : فن كويل - VRF- چیلر – هوارسان سیستم گرمایش : VRF– فن کویل اسکلت : بتنی – سقف دال دوطرفه پيشرفت فيزيكي تا پايان تيرماه: 40.5%

پلی کلینیک تامین اجتماعی برازجان

توسط | ۱۳۹۸-۵-۹ ۰۹:۳۶:۵۹ +۰۰:۰۰ فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۸|پروژه های در حال اجرا|

مساحت زمین :2556 مترمربع زیربنا : 4395 مترمربع تعداد طبقات : 3 نما :  آجر نسوز – سيمان شسته - سنگ تراورتن كرم حاجي آباد سیستم سرمایش : چيلر - هوارسان و فن كويل سیستم گرمایش : ديگ چدني - فن كويل اسکلت : بتنی – سقف دال دوطرفه پيشرفت فيزيكي تا پايان تيرماه: 35.5%

درمانگاه تامین اجتماعی دیر

توسط | ۱۳۹۸-۵-۹ ۰۹:۴۱:۴۷ +۰۰:۰۰ فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۸|پروژه های در حال اجرا|

مساحت زمین :4913 مترمربع زیربنا : 1791 مترمربع تعداد طبقات : ۲ نما :  آجر نسوز – آجر كارخانه - سنگ تراورتن سفيد - بلوك سيماني طرح دار سیستم سرمایش : هوارسان و فن کویل - VRF سیستم گرمایش : فن کویل VRF اسکلت : بتنی – سقف دال دوطرفه پيشرفت فيزيكي تا پايان تير‌ماه:

تعمیرات و اصلاحات پروژه اداری ، درمانی و رفاهی قشم

توسط | ۱۳۹۸-۵-۹ ۰۹:۴۳:۳۵ +۰۰:۰۰ فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۸|پروژه های در حال اجرا|

مساحت زمین :   ---- زیربنا : 9590 مترمربع تعداد طبقات : 4 نما : سيمان شسته سیستم سرمایش : چيلر هوارسان - فن كويل سیستم گرمایش : ----- پيشرفت فيزيكي تا پايان تيرماه: 97%

درمانگاه تامین اجتماعی دولت آباد اصفهان

توسط | ۱۳۹۸-۵-۹ ۰۹:۴۸:۴۱ +۰۰:۰۰ فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۸|پروژه های در حال اجرا|

مساحت زمین :2000 مترمربع زیربنا : 2673 مترمربع اسکلت : بتنی – سقف دال دوطرفه پيشرفت فيزيكي تا پايان تيرماه: 14.5%

درمانگاه تامین اجتماعی آزاد شهر

توسط | ۱۳۹۸-۵-۹ ۰۹:۵۱:۱۱ +۰۰:۰۰ فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۸|پروژه های در حال اجرا|

  مساحت زمین :2968 مترمربع زیربنا : 2619 مترمربع تعداد طبقات : 3 نما :  سنگ تراورتن سفيد و گردويي سیستم سرمایش : فن کویل -هوارسان - VFR سیستم گرمایش : ديگ چدني - فن كويل اسکلت : بتنی – پيشرفت فيزيكي تا پايان تيرماه : 81%

اجرای باقیمانده کارهای ساختمانی و تاسیساتی پلی کلینیک تامین اجتماعی شهید فاتق (قاسم آباد) مشهد

توسط | ۱۳۹۸-۵-۹ ۰۹:۵۷:۳۰ +۰۰:۰۰ فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۸|پروژه های در حال اجرا|

  زیربنا :1320 مترمربع تعداد طبقات : 4 نما :   سنگ تراورتن کرم و شكلاتي سیستم سرمایش :چیلر – هوارسان و فن کویل سیستم گرمایش : دیگ چدن – فن کویل اسکلت : بتنی – سقف دال دوطرفه پيشرفت فيزيكي تا پايان تيرماه: 66%

درمانگاه تامین اجتماعی خواف

توسط | ۱۳۹۸-۵-۹ ۱۰:۰۰:۵۹ +۰۰:۰۰ فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۸|پروژه های در حال اجرا|

مساحت زمین :4000 مترمربع زیربنا : 2246 مترمربع تعداد طبقات : 2 نما :  آجر نسوز – سيمان شسته - سنگ تراورتن كرم حاجي آباد سیستم سرمایش : فن كويل -هوارسان سیستم گرمایش : فن كويل - VFR اسکلت : بتنی – سقف دال دوطرفه پيشرفت فيزيكي تا پايان تيرماه: 46%

درمانگاه تامین اجتماعی در گز

توسط | ۱۳۹۸-۵-۹ ۱۰:۰۹:۴۸ +۰۰:۰۰ فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۸|پروژه های در حال اجرا|

  مساحت زمین :3280 مترمربع زیربنا : 1988 مترمربع تعداد طبقات : 2 نما :  آجر نسوز – سنگ تراورتن کرم سیستم سرمایش :چیلر – هوارسان و فن کویل سیستم گرمایش : دیگ چدني – فن کویل اسکلت : بتنی – سقف دال دوطرفه پيشرفت فيزيكي تا پايان تيرماه:  : 62.5%

پلی کلینیک تامین اجتماعی رباط کریم

توسط | ۱۳۹۸-۵-۹ ۱۰:۱۱:۲۴ +۰۰:۰۰ فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۸|پروژه های در حال اجرا|

  مساحت زمین :3263 مترمربع زیربنا : 3791 مترمربع تعداد طبقات : 3 نما :  آجر نسوز – سنگ تراورتن كرم سیستم سرمایش :چيلر - هوارسان و فن كويل سیستم گرمایش : ديگ آبگرم - فن كويل اسکلت : بتنی – سقف دال دوطرفه پيشرفت فيزيكي تا پايان تيرماه:  82.5%