پروژه درمانگاه تامین اجتماعی غدیر بندر دیر تحویل موقت شد.

به گزارش روابط عمومی، درمانگاه تامین اجتماعی غدیر بندر دیر به مناسبت هفته مبارک دولت با حضورنمایندگان دفتر فنی و مهندسی سازمان تأمین اجتماعی، نماینده دفتر بوشهر شرکت طرح واجرا آقای مهندس هلاکویی ،نمایندگان مدیریت درمان استان بوشهر  و نمایندگان پیمانکار پس از بازدید و بررسی دقیق بخش های مختلف پروژه مذکور با تنظیم صورتجلسه ای تحویل بهره بردار محترم شد.

این درمانگاه در زمینی به مساحت ۴۹۳۸ مترمربع و زیربنای ۱۸۰۵ مترمربع در دو طبقه و در مدت زمان ۲۲ ماه احداث و آماده خدمت رسانی به بیمه شدگان محترم شهرستان بندر دیر و حومه گردید.
توسط | ۱۳۹۸-۶-۱۲ ۱۵:۰۰:۵۲ +۰۰:۰۰ شهریور ۱۲ام, ۱۳۹۸|اخبار|