مناقصه نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی چالوس در استان مازندران

فـراخوان آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی (نوبت اول)

شرکت مدیریت طرح و اجراء خانه سازی ایران (متعلق به سازمان تأمین اجتماعی) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی(دو مرحله ای)، اقدام به شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران ذیصلاح جهت اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه زیر نماید.

شماره فراخوان

عنوان پروژه

برآورد براساس فهرست ‌بهای سال ۹۸ (ریال)

۱/۲۲۱/۹۸

اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی چالوس در استان مازندران(رتبه ۴ ابنیه و ۴ تأسیسات)

۱۱۶،۲۸۹،۴۵۳،۹۵۰

 

توجه: پذیرش اسناد ارزیابی منحصراً از طریق لوح فشرده (CD یا DVD) خواهد بود. جهت اطلاعات بیشتر به قسمت “فراخوان عمومی” پروژه مذکور در وب سایت شرکت مراجعه نمایید.

لذا از کلیه شرکتهایی که دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری حداقل درخواستی بوده و از تجربه، تـوانـایـی و صلاحیت کافـی برخوردار هستند، دعوت می‌گردد، فقط با مراجعه به آدرس اینترنتی (وب سایت) www. tarhoejra.com نسبت به دریافت فرمهای ارزیابی بمنظور تهیه و تکمیل اسناد لازم اقدام نموده و پس از  پرداخت هزینه مربوط بصورت فیش نقدی به روش مشخص شده از طریق بانک مربوط، اسناد تهیه شده را تا ساعت ۱۶:۰۰
روز  سه شنبه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۸، به آدرس زیر ارسال نمایند.

مناقصه گر برنده (پیمانکار منتخب) می بایست قبل از شروع عملیات اجرایی،گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را  اخذ نماید.

نشانی: تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید برادران عبداله زاده، خیابان شهدای سازمان آب، پلاک ۳۴، دفترحراست (دستگاه مناقصه گزار در قبول یا رد پیشنهادات مختار است). تلفن:۸۸۹۹۱۹۶۱-۰۲۱

تذکر: درصورت ارائه اسناد بصورت نسخ کاغذی در قالب زونکن، دفترچه‌های فنر، شیرازه یا کاور شده یا هر روش‌ دیگر، اسناد ارسالی مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت.

لطفا جهت دریافت فایل دفترچه فراخوان اینجا کلیک نمایید.

توسط | ۱۳۹۸-۳-۵ ۱۴:۳۸:۳۱ +۰۰:۰۰ خرداد ۵ام, ۱۳۹۸|فراخوان|