فـراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مهندسان مشاور(نوبت اول)

 

فـراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مهندسان مشاور(نوبت اول)

شرکت مدیریت طرح و اجراء خانه سازی ایران (متعلق به سازمان تأمین اجتماعی) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی اقدام به شناسایی و ارزیابی کیفی مهندسان مشاور فعال و ذیصلاح دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در پایه‌های ۱، ۲ و ۳ در رشته ژئوتکنیک، جهت انجام مطالعات مربوط به پروژه های تکلیفی سازمان تأمین اجتماعی نماید.

شماره فراخوان

عنوان

۱/۲۲۲/۹۸

مهندسان مشاور فعال و ذیصلاح دارای گواهی صلاحیت خدمات مشاوره در پایه‌های ۱، ۲ و ۳
در رشته ژئوتکنیک جهت انجام امور مطالعات و خدمات مشاوره
ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پروژه‌های تکلیفی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور

 

لذا از کلیه شرکتهای مهندس مشاور فعال که دارای گواهینامه صلاحیت انجام خدمات مشاوره بوده و از تجربه و تـوانـایـی لازم برخوردار هستند دعوت می‌گردد، کلیه مستندات مورد نیاز را براساس مدارک و روش درخواستی که در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.tarhoejra.com  قرار داده شده است، تهیه و تا ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۸ به آدرس زیر ارسال نمایند.

نشانی: تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید برادران عبداله زاده، خیابان شهدای سازمان آب، پلاک ۳۴، دفترحراست (دستگاه مناقصه گزار در قبول یا رد پیشنهادات مختار است). تلفن:۸۸۹۹۱۹۶۶-۰۲۱

تذکر: درصورت ارائه اسناد بصورت نسخ کاغذی در قالب زونکن، دفترچه‌های فنر، شیرازه یا کاور شده یا هر روش‌ دیگر، اسناد ارسالی مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت.

 

جهت دریافت فایل دفترچه فراخوان شناسایی مشاور ژئوتکنیک لطفا اینجا کلیک نمایید.

توسط | ۱۳۹۸-۴-۳۱ ۱۶:۵۰:۲۵ +۰۰:۰۰ تیر ۲ام, ۱۳۹۸|فراخوان|