اداره کل و مدیریت درمان استان خوزستان

اداره کل و مدیریت درمان استان خوزستان در زمینی به مساحت ۱۹۷۴۰ مترمربع و زیربنا ۷۸۹۷ مترمربع ساختمان اصلی و  ۱۴۶۶ مترمربع سالن ورزشی احداث شده است.

توسط | ۱۳۹۶-۶-۲۷ ۱۲:۰۳:۲۷ +۰۰:۰۰ شهریور ۲۷ام, ۱۳۹۶|پروژه های در حال بهره برداری|