اخبار

اخبار ۱۳۹۶-۹-۸ ۱۱:۴۸:۲۲ +۰۰:۰۰

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران ، آقای خسرو آه نک به عنوان سرپرست اداری مالی و اداری منصوب گردید.

مهندس خراسانی دربازدید از بیمارستان آبادان: بیمارستان در بهمن ماه آماده افتتاح میشود.