آخرین اخبار

پروژه های در حال اجرا

متخصص در پروژه های ساختمانی بیمارستانی و اماکن درمانی

خدمات اصلی

- طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستان و مراکز درمانی در سراسر کشور
- ارائه مراکز درمانی و دی کلینیک های چند منظوره
- مراکز درمان پزشکی به اضافه مجتمع های خدماتی

طرح های فرهنگی تجاری اداری

- مجتمع های اداری
- ساخت هتل و مهمانسرا
- مراکز تجاری ، فرهنگی و آموزشی
- انبارهای صنعتی

خدمات فنی

از جمله پروژه های خاصی که با موفقیت توسط این شرکت اجرا شده است می توان به پروژه طرج توسعه شبکه ترافیکی حرم بارگاه مقدس امام رضا (ع) اشاره کرد که از بزرگترین پروژه های اجرا شده تاکنون می باشد.

بازنگری در طراحی و ساخت

ساحت مراکز درمانی تخصصی و کلینیک ها یکی دیگر از دستاوردهای مهم و برجسته این شرکت می باشد.
۰
بیمارستان های بهره برداری شده
۰
انبوه سازی مسکن
۰
تعداد پلی کلینیک و درمانگاه
۰
زیربنا کل بناهای احداثی
۰
پروژه های اداری
۰
تعداد کل پروژه های احداث شده
۰
پروژه های اداری و درمانی
۰
پروژه های بازسازی شده و متفرقه

دیدگاه مدیران

پروژه پلی کلینیک بافق قرار بود ۲۴ ماهه احداث گردد ، بصورت ۱۴ ماه ساخته شده و با برنامه ریزی دقیق از قبل تعیین شده بطور کامل تجهیز شده و ار لحاظ معماری بنا و از لحاظ فنی ضمن سرعت کار هیچ گونه کم و کاستی وجود نداشت.
مرحوم دکتر نوربخش
مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی

پروژه های در حال بهره برداری

پیوندها